Pravoslávna cirkevná obec v Humennom

Oficiálna informačná webová stránka Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

          

Pravoslávna Cirkev Vierouka História BPM (mládež) Spevácky zbor Na zamyslenie Kronika udalostí Fotogaléria Videá Bohoslužby Kontakt Linky

>>><<<


Na úvod

k našej informačnej

webovej stránke

 

 

Slava Isusu Christu!

 

Žijeme v konzumnej dobe, v ktorej sa do popredia dostáva ľudský egoizmus a materiálne bohatstvo. Nezamyšľame sa nad duchovnými vecami, nebudujeme si osobný vzťah s našim Stvoriteľom. Čím ďalej tým viac sa od Neho vzdiaľujeme a tým sa vzdiaľujeme aj jeden od druhého navzájom. Dôkazom toho sú narušené medziľudske vzťahy. Z našej spoločnosti sa vytráca láska, porozumenie a úcta jeden k druhému. Prejavuje sa u nás veľký egoizmus, a egoizmu je podmienené aj naše konanie a správanie sa. Vždy, keď ľudstvo prežívalo krízu, a dovolim si povedať že my dnes prežívame duchovnú krízu, vracalo sa k svojim koreňom a k svojmu pôvodu... 

 pokračovanie...


 

Pravoslávna Cirkev

Vierouka

 

 

Pravoslávna cirkevná obec

v Humennom v roku 2003 vydala

v slovenskom preklade knihu

anglického pravoslávneho teológa,

dnes už biskupa Kallistosa

(občianské meno - Timothy Ware).

Kniha je určená nielen

  pravoslávnym veriacim,

ktorí sa snažia zdokonaľovať

vo viere v ktorej žijú,

ale aj pre inoslávnych, ktorí sa

zaujímajú o pravoslávnu Cirkev,

ktorí sú jej priaznivcami,

ako boli napríklad štúrovci

v 19. storočí.

 

««»»

 

Názov: PRAVOSLÁVNA CIRKEV - VIEROUKA

Autor: Timothy Ware

Preklad: o. Mgr. Pavel Tkáč

Vydala: Pravoslávna cirkevná obec v Humennom

Rok a miesto vydania: Humenné 2003

 


 

Čo je Pravoslávie?

 

 

 

Pravoslávna cirkevna obec v Humennom vydala v roku 2011 aj publikáciu pod názvom "Čo je Pravoslávie?" Autorom je francúz Pierre A. Botsis a z francúzskeho originálu do slovenčiny ju preložil Mgr. Pavel Tkáč. Publikácia bola vydaná s požehnaním Jeho Preosvietenosťi Tichona, biskupa komárňanského a pomocného biskupa pre Prešovskú pravoslávnu eparchiu v Prešove. Je to stručné vysvetlenie podstaty Pravoslávia a rozdielov medzi cirkvami.

 

 

 

TOPlist

 

Najnovšie udalosti zo života

Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

nájdete na facebooku.

 

Kliknite tu!

 

 


 

Bratstvo pravoslávnej mládeže

v Humennom   -   p r e z e n t á c i a 

 


 

Udalosti roku 2014

 

Staršie údalosti zo života našej cirkevnej obce nájdete

v hlavnej ponuke tejto webovej stránky

v rubrikách "Kronika udalosti" a "Fotogaléria".

 

 


 

Zrkadlo spoločnosti

 

Vážení návštevníci našej web stránky!

Pred niekoľkými dňami som obdržal mail v prílohe ktorého bola veľmi zaujímavá a podľa mňa aj veľmi výstižná prezentácia. Ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že som veľmi náročný poslucháč a táto prezentácia ma dojala, pretože v niekoľkých tézach je vyjadrený skutočný stav našej spoločnosti. V poslednom čase počúvame rôznych analytikov vyjadrujúcich sa k svetovej kríze, ktorí hľadajú príčiny jej vzniku. Jedni vidia problém v politikoch iní v ekonómoch ďalší v korupcií alebo v krivých paragrafoch... ale iba málo z nich poukazuje na to, že túto svetovú krízu sme si zapríčinili sami a že všetci na nej máme svoj podiel. No veď posúďte sami. Myslím si, že každý z nás sa nájde aspoň v jednej ak nie vo viacerých tézach tejto prezentácie.

Ďakujem neznámym autorom tejto prezentácie za námahu a vypracovanie tohto „Zrkadla spoločnosti", ktoré nás snáď donúti sa zamyslieť nad našim životom a prehodnotiť naše životné hodnoty.

 

administáror stránky

 


 

KRYPTA v dedinke Osadné

Našich návštevníkov by sme radi informovali

a dali do pozornosti vznik novej a zaujímavej

informačnej webovej stránky z nášho regiónu

 

V malej východoslovenskej dedinke Osadne vzdialenej iba 36 km od Humenného, ktorá spadá pod humenský pravoslávny dekanát sa pod miestnym pravoslávnym chrámom nachádza unikátna pamiatka (jediná svojho druhu na Slovensku) - KRYPTA 1025 vojakov z 1. svetovej vojny. Krypta bola v zabudnutí vyše 60 rokov, no vďaka iniciatíve miestneho pravoslávneho kňaza o. Petra Soroku, ktorému sa s Božou pomocou podarilo získať finančné prostriedky na jej odkrytie a rekonštrukciu priestorov pod chrámom je dnes sprístupnená širokej verejnosti. Informácie o tejto pamiatke s fotografiami z minulosti aj súčasnosti nájdete na novovytvorenej informačnej webovej stránke: 

 

www.krypta.sk

 

 


 

Sila slov

Pozrite si pekné video o sile ľudských slov a o tom, ako vhodne použité slová dokážu zapôsobiť na ľudí, zmeniť ich zmýšľanie a pomáhať iným v rôznych životných situáciách. Mám na mysli slová v prospech iných, keď im chceme pomôcť nie oklamať, využiť alebo ublížiť. Pevne verím, že táto reklama sa stane inšpiráciou aj pre Vás. Ďalší komentár už nieje potrebný, ale dovolím si poďakovať sa autorom myšlienky a tiež tým, ktorí peknú a poučnú myšlienku názorne zrealizovali.

 


 

 

Pýtali sme sa a hľadali jednoduché

a zrozumiteľné odpovede

 

Pochádzam z kňazskej rodiny a okrem toho som absolvoval štúdium pravoslávnej teológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Po štúdiu a po vystriedaní niekoľkých pre mňa nie perspektívnych či zaujímavých zamestnaní, som sa pred niekoľkými rokmi podobne ako množstvo iných nielen mladých ľudí odhodlal vycestovať a hľadať si prácou v zahraničí. Ako som to už uviedol v prvej vete, od malička som sa pohyboval v tzv. cirkevnom prostredí väčšinou medzi kresťanmi, aj keď rôzneho vierovyznania. No väčšinou to boli ľudia až na výnimky, ktorí neprichádzali do konfrontácie s Cirkvou, ale snažili sa viac či menej uplatňovať kresťanské hodnoty a praktiky aj v bežnom živote. Avšak čím viac času ubiehalo od môjho štúdia, tým častejšie som sa stretával s ľuďmi hlavne na mojich pracoviskách, ktorí sa stavali častokrát aj veľmi ostro proti Cirkvi a jej členom – kresťanom. No a po odchode do zahraničia som sa dostal do úplne opačného prostredia v akom som vyrastal. Nastala obrovská zmena, ktorú som si na začiatku úplne neuvedomoval. Ocitol som sa medzi úplne cudzími ľuďmi. Nemyslím tým v žiadnom prípade zlými. Boli to ľudia, ktorých som predtým nepoznal a oni nepoznali mňa, ľudia ktorí zmýšľali a zmýšľajú úplne ináč a veci ktoré ja považujem za samozrejmé a správne sú pre nich bláznovstvom či obmedzovanim ľudských práv a slobôd, alebo ešte inač povedané manipulovanie ľuďmi, tými ktorí stoja v čele Cirkvi. 

Keďže nemám problém ak sa ma niekto opýta či som veriaci alebo akého vierovyznania som odpovedať, že som veriaci kresťan a hlásim sa k pravoslávnej Cirkvi, a keďže netajim ani to že navštevujem pravoslávne bohoslužby aj tu v zahraničí, ľuďia v mojej blízkosti vedia, že som zástancom tak kresťanských zásad, ako aj Cirkvi. Po určitom čase, keď som spoznal viac ľudí a oni mňa, a keď sme sa skamarátili začalo niečo, kvôli čomu som sa rozhodol napísať týchto pár riadkov. Títo moji noví známi a kamaráti už neboli iba kresťania, ale vysoké percento z nich boli neveriaci alebo formálne pokrstení ľudia či už rímskokatolíci alebo protestanti, ktorí nenaplňovali kresťanské učenie v živote, nikdy nenavštevovali chrám alebo iba keď boli úplne mladí a brávali ich so sebou do chrámu rodičia (podotýkam aj medzi nami pravoslávnymi kresťanmi je množstvo takýchto), alebo dokonca ľudia ktorí inklinovali k iným náboženstvám. Hovorím o ľuďoch zo Slovenska, Česka, Poľska, ktorí vycestovali za prácou do zahraničia podobne ako ja a navzájom sme sa spoznali pri hľadaní pracé, ubytovania či priamo na pracovisku... Pre týchto ľudí som bol iba známy pre niektorých kamarát, ktorý vyštudoval "čudnú školu" - žiadna autorita pred ktorou by mali nejaké zábrany vyjadriť svojim spôsobom svoj názor a klásť otázky aj veľmi citlivého charakteru. A tak som sa častokrát ocitol priam pod neuveriteľnou paľbou rozumných aj nerozumných otázok, ale aj argumentov, ktoré potvrdzovali ich teóriu, ktorá je v rozpore s učením Cirkvi. Používali tvrdé argumenty proti Cirkvi, biskupom, kňazom, veriacim a v určitých prípadoch aj proti správnosti konania samotného Trojjediného Boha. Musím sa priznať, že aj napriek tomu, že mám za sebou štúdium teológie nie raz, nie dvakrát, ale xkrát som mal pot na čele, keď som im chcel odpovedať. Chcem však zdôrazniť, že to neboli vždy otázky, len aby ma dostali ako sa hovorí na lopatky, aj keď boli aj také. Niektorí sa pýtali úprimne a chceli odpovede na otázky, nad ktorými som sa niekedy predtým vôbec ale vôbec nezamýšľal, pretože som ich prijímal ako samozrejmosť. Avšak reálne na vlastnej koži som zistil, že to čo je v otázkach viery pre mňa samozrejme pre niekoho nemusí byť, a potreboval som to nejakým spôsobom vysvetliť, čo nebolo jednoduché. Nebolo ľahké formulovať jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie. Nech som sa akokoľvek snažil, myslím si že som ich veľmi nepresvedčil. Mne to však niečo dalo. Títo ľudia ma prinútili hlbšie sa zamýšľať a hľadať vhodné vysvetlenia, ktoré by mi poslužili do budúcna v rovnakých alebo podobných prípadoch. Dokonca ani tie uštipačné otázky, ktorým som sa nevyhol, si myslím neboli na škodu. Ja iba dúfam, že aspoň niečo z mojich odpovedi a mojich argumentov im pomôže posunúť sa o niečo ďalej v ich hľadaní Pravdy.

Otázky boli a stále ešte sú z rôznych oblasti, ale ja by som Vám rád priblížil v tejto chvíli iba jednu. Dnes ak sa niekoho opýtate či je veriaci alebo nie, veľa ľudí odpovedá asi takto: ja verím v Boha, ale do chrámu či do kostola nechodím, lebo kňazi a biskupi sú zlodeji. Nerobia nič iba manipulujú ľuďmi a kradnú... Mnohí hovoria: verím že existuje nejaká vyššia sila ako je Boh, ale neverím v žiadnu Cirkev. Mne netreba aby mi nejaka Cirkev alebo nejaký kňaz hovoril, že treba pomáhať iným a robiť dobro v tomto svete. Ja to viem aj bez toho, aby mi to niekto hovoril. Iní zasa tvrdia a stretol som sa s tým veľmi veľakrát: Cirkev je iba organizácia kvôli biznisu - peniazom, ktorú si vymysleli biskupi a kňazi. Niektorí ešte argumentujú napríklad takto: načo je chodiť modliť sa do chrámu? Veď veríme že Boh je všadeprítomný, tak načo do chrámu, stačí sa pomodliť doma.... Takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho.

My dospelí alebo absolventi teológie sa začíname v reakcii na takéto argumentácie vyjadrovať častokrát veľmi zložito, až sa niekedy stáva že meníme teológiu a učenie Cirkvi na filozofickú vednu disciplínu, ktorej ľudia nerozumejú. Určite aj ja som sa takejto chyby v minulosti dopustil, preto v tomto zamyslení som sa rozhodol postaviť do pozície pýtajúceho. A pýtal som sa tých, ktorí ešte nevedia filozofovať a rozprávať dvojzmyselné a neúplné vety, ktoré sa dajú vykladať podľa toho ako nám to práve vyhovuje, ale ktorí sa snažia úprimne a ako najlepšie vedia odpovedať na čo sa ich pýtajú. A tak som položil otázky dvom našim aktívnym mládežníčkam z našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom Sofii Mitrikovej (13 rokov) a Michaele Surgentovej (12 rokov), ktoré od malička, a som presvedčený že aj vďaka vzoru svojich rodičov, navštevujú bohoslužby v chráme a zapájajú sa do aktivít a duchovného života pravoslávnej Cirkvi. Možno práve ich slová a myšlienky niekoho z našich čitateľov podnetia viac sa zamyslieť na svojim duchovným životom. Dievčatám sa chcem veľmi pekne poďakovať, že venovali svoj čas aj námahu a napísali pre našu informačno-katechetickú webovú stránku týchto pár riadkov.

 

administrátor stránky

 

 

Otázky zneli:

Prečo je podľa Vás potrebné chodiť do chrámu na bohoslužby?

Ako by ste vysvetlili kamarátke alebo kamarátovi, ktorí nechodia do chrámu,

že je to dôležité pre človeka?

 

 

Krátke príspevky s odpoveďami na naše otázky nám poslali

Sofia Mitriková (13 rokov) a Michaela Surgentová (12 rokov) 

 

Čítaj tu!

 


 

Neprehliadnite!

 

Táto informačná webová stránka vzniklá z viacerých dôvodov. Jej hlavná úloha je misijná. Aj keď si plne uvedomujeme, že žiaden internet nemôže nahradiť osobný kontakt, sme zároveň presvedčení, že aj týmto spôsobom môžeme ľuďom nenásilným spôsobom priblížiť Boha a jeho dokonalý zákon lásky. Uvedomujeme si, že mnohí ľudia či už z radov kresťanov alebo neveriacich odmietajú Božiu Cirkev, pretože mali v minulosti zlé skúsenosti s kresťanmi alebo počuli o kresťanstve a Cirkvi veľa zlého. Títo ľudia žijú izolovane od Cirkvi a je ťažké ich nejakým spôsobom osloviť. Preto volíme aj tento spôsob prostredníctvom internetu. Budeme radi, ak nám pomôžete tento náš skromný príspevok rozšíriť medzi čo najviac ľudí, ktorí sú momentálne odporcami Cirkvi alebo sú sklamaní z Cirkvi. Možno mate vo svojom okolí niekoho, kto z nevedomosti odmieta Cirkev a chceli by ste pre jeho či jej spásu niečo spraviť. Títo ľudia niesú ani horší ani lepší ako sme my kresťania, ale možno im nemal kto povedať to pekne čo nám Christová Cirkev dáva. A práve Vy im to môžete povedať. Stačí ak pošlete dotyčným link na našu web stránku konkrétne na nižšie uvedený príspevok. Zároveň by sme Vás poprosili, aby ste nikomu kto akýmkoľvek spôsobom odmietne vašu snahu, nevnucovali našu vieru, pretože ani sám Syn Boží Isus Christos nikomu nevnucoval a nevnucuje svoju vôľu. On vyzýva, ale nenúti. Boh vždy rešpektuje slobodnú vôľu človeka.

Všetkým, ktorí sa zapojíte do tejto misijnej práce, úprimne ďakujeme. Možno práve Vy budete Ten alebo Tá, ktorí privediete do chrámu a Cirkvi budúceho aktívneho, obetavého veriaceho, ktorý bude tento dokonalý Boži zákon lásky šíriť slovom, ale aj svojim životom ďalej a privedie k Bohu ďalších ľudí. A takýto skutok je u Boha zapísaný zlatými písmenami v knihe života.

 

administrátor stránky

 

 

Nájdete nás aj na Facebooku

Kliknite tu!

 


 

Sv. Rastislav,

knieža Veľkomoravské

a iniciátor cyrilometodskej misie

na Veľkej Morave

 

 

Sv. Rastislav, knieža Veľkomoravské

bol kanonizovaný (svätorečený)

29. októbra 1994 našou miestnou

Pravoslávnou cirkvou

v Českých krajinách a na Slovensku.

Jeho pamiatku si Cirkev pripomína

5. júla a 28. októbra.

 

 


Apoštolom rovní

sv. Cyril a Metod,

učitelia Slovanov

a patróni nášho chrámu

 

 

Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia, Cyril a Metod, v Bohu múdri,

Vládcu všetkých proste, aby všetky národy slovanské utvrdil v pravoslávií

a jednomyselnosti, svetu pokoj daroval

a spasil naše duše.

 

Tropar hl. 4.

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Pravoslávna cirkevná obec v Humennom